Raphaelwerk-dagen 2016

Een dag voor jouZelf, om te 'ont'-dekken wat je belemmert om vrij te zijn met als resultaat je te 'her'-inneren wie je ten diepste bent.

De mogelijkheid bestaat om groepsgewijs kennis en ervaring op te doen in het Raphaelwerk. Daartoe organiseren wij Raphaelwerk-dagen. Op deze dagen krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en heling. Door middel van meditaties en oefeningen geven we aandacht aan wat er is, zonder oordeel, met een open hart. 

Helende aanwezigheid is hierbij een sleutelbegrip. De kwaliteit van deze helende aandacht gaan we ontwikkelen. De werkvormen die we gebruiken zijn aandacht, adem en aanraking. Daarnaast gaan we ervaring opdoen met bezield leven, jouw zijn en doen voorbij de belemmeringen. De werkvormen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, muziek en het gebruik van je stem. Natuurlijk geven we uitleg, maar we gaan vooral doen ervaren.


De dagen zullen worden verzorgd door Floris Aukema en Marjo Zuleicha Zwaneveld, beiden gediplomeerd docent Raphaelwerk.

De dagen zullen gegeven worden op zaterdagen. In 2016 vinden de Raphaelwerkdagen plaats op de volgende zaterdagen:

  • 20 februari 2016        (in Soest)
  • 21 mei 2016             (in Woerden)
  • 17 september 2016   (in Soest)


Praktisch:

Kosten: De dagen kun je los volgen. de prijs voor deelname bedraagt € 50,- per dag.

Tijden: 10.00 - 17.00 uur

Graag zelf je lunch meenemen.


Je kunt je inschrijven door een mail te sturen aan Marjo Zwaneveld.

Je inschrijving is compleet na het voldoen van het inschrijfgeld op IBAN: NL12TRIO 0784 8149 88 t.n.v. F.A. Aukema o.v.v. Raphaelwerkdag en de betreffende datum.


Meer informatie:

Voor vragen kun je ook contact opnemen met

  • Marjo Zuleicha Zwaneveld, op tel 0348-430453, of
  • Floris Aukema op tel 035-6021447